Dobra, Kawęczyn – XXV lat samorządu

Uroczystości XXV-lecia samorządu terytorialnego w Polsce jest okazją do podsumowania osiągnięć i sukcesów polskich gmin. To także okres uhonorowania wszystkich, którzy w minionym ćwierćwieczu dołożyli swoją cegiełkę do rozwoju samorządności. Nie bez kozery mówi się, że reforma samorządowa była najbardziej owocną ze wszystkich wprowadzonych w wolnej Polsce. To dzięki niej w dużej mierze uwolniono energię Polaków, którzy po okresie komunizmu z entuzjazmem zaczęli odbudowywać więzi społeczne i pracować na rzecz lokalnych społeczności. Szczególne słowa uznania należą się radnym I kadencji (więcej…)

Tokary – skwer 650-lecia oddany

W słoneczne przedpołudnie 5 listopada 2014 r. skwer 650-lecia w Tokarach (gm. Kawęczyn) został oddany do użytku. Symbolicznego otwarcia poprzez przecięcie wstęgi dokonali: Dariusz Młynarczyk – z-ca dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Jan Nowak – wójt gminy Kawęczyn, Konrad Ambroziak – sołtys sołectwa Tokary, Teresa Kęska – kierownik USC w Kawęczynie i Maria Nykiel. (więcej…)