Podatki tylko w dół

W sobotę 3 października zwołałem konferencję prasową na turkowskim skwerze Józefa Mehoffera.

Szejnfeld popiera Młynarczyka

We wtorek 28 października Turek odwiedził jeden z najbardziej znanych polityków PO – Adam Szejnfeld. Poseł na Sejm RP aż pięciu kadencji, będący od tego roku posłem do Parlamentu Europejskiego, udzielił pełnego poparcia kandydatowi na burmistrza Turku – Dariuszowi Młynarczykowi. (więcej…)

Tereny pokopalniane jako obszary strategicznej interwencji

Głównym przesłaniem konferencji był apel do samorządowców z powiatu tureckiego (wójtów i burmistrzów) o aktywny udział w konsultacjach nad projektem Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+). Lider PO zwrócił uwagę, że podczas oficjalnych konsultacji, które odbyły się w październiku w auli PWSZ w Koninie, słyszalny był głos samorządowców z powiatu konińskiego. Natomiast poza mało konkretnym wystąpieniem wójta Przykony żaden z turkowskich wójtów i burmistrzów nie zabierał głosu. Były starosta z niepokojem przyjął bierność włodarzy gmin, czemu dał wyraz na konferencji. (więcej…)

Obniżenie cen śmieci w Turku – postulat, od którego PO nie odstąpi

W trakcie konferencji prasowej lider PO przypomniał, że w czerwcu br. Platforma zebrała ponad 2.000 podpisów za obniżeniem cen śmieci w Turku. Na ostatniej sesji rady miasta nowy przewodniczący koła miejskiego PO Zbigniew Korzeniowski próbował wręczyć zebrane podpisy na ręce burmistrza Turku. Zdzisław Czapla zaproponował wówczas spotkanie w gabinecie. Dariusz Młynarczyk poinformował, że spotkał się z burmistrzem w tej sprawie. I chociaż przełom w postawie włodarza Turku nie nastąpił, to lider PO był zadowolony, gdyż burmistrz pod koniec rozmowy zadeklarował, że do tematu można wrócić i jeszcze raz przeanalizować wysokość stawek za odpady komunalne. (więcej…)