W ramach akcji “Tu jest przyszłość” parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej odwiedzili także Turek. W piątek 10 marca przyjechało pięciu posłów Platformy Obywatelskiej, którzy od godz. 11.00 aż do 19.30 odbyli pięć spotkań.

Do Turku przyjechali posłowie PO: europoseł Andrzej Halicki (b. minister administracji i cyfryzacji), prof. Dariusz Rosati (b. minister spraw zagranicznych i b. członek Rady Polityki Pieniężnej), poseł Marek Sowa (b. marszałek województwa małopolskiego), poseł Krzysztof Grabczuk (b. marszałek województwa lubelskiego), poseł Michał Krawczyk (wcześniej radny Lublina kilku kadencji).

Spotkanie z przedsiębiorcami

Przed południem posłowie spotkali się z lokalnymi przedsiębiorcami w siedzibie Tureckiej Izby Gospodarczej. W trakcie dyskusji poruszano wiele problemów utrudniających prowadzenie działalności gospodarczej. Wśród tematów pojawiły się m.in.:

 • stabilność i przewidywalność prawa,
 • uproszczenie systemu podatkowego,
 • zwiększenie współpracy (konsultacji) rządu z izbami gospodarczymi funkcjonującymi na szczeblu powiatowym czy regionalnym,
 • mix energetyczny, pakiet „Fit for 55” – problem z dostosowaniem się przez firmy i samorządy do wymogów i kryteriów w nim przewidzianych,
 • wydłużenie vacatio legis zwłaszcza przy ustawach podatkowych i gospodarczych.

W dyskusji poseł Krzysztof Grabczuk stwierdził, że wspieranie przedsiębiorczości jest polską racją stanu.

Odpowiadając na pytania przedsiębiorców prof. Dariusz Rosati zapowiedział gruntowe przebudowanie ordynacji podatkowej. Jeżeli Platforma przejmie władzę, to doprowadzi do uchwalenia nowego kodeksu podatkowego opartego na kilku oczywistych zasadach: przewidywalności prawa podatkowego i jego stabilności, przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby wyłączeń.

Spotkanie z burmistrzem Turku

Parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej przyjęli zaproszenie burmistrza Turku i spotkali się na 30-minutowej rozmowie w gabinecie Romualda Antosika. W jej trakcie zasygnalizowano posłom najważniejsze problemy, które dotykają miasto Turek.

 • obniżenie dochodów samorządu z tytułu wprowadzonych zmian w podatku PIT. Decyzje rządu skutkują zmniejszonymi dochodami Turku w wys. ok. 4 mln zł,
 • blokowanie przez starostę z PiS wydania pozwolenia na budowę geotermii. Skutkiem może być utrata wielomilionowego dofinansowania z funduszy norweskich i/lub NFOŚIGW
 • brak ustawy odorowej, brak norm i definicji odoru (smrodu), w kontekście funkcjonowania firmy De Veris.

Spotkanie z dyrektorami szkół i przedszkoli

W programie wizyty posłów nie mogło zabraknąć rozmów na temat oświaty. Na sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Turku spotkali się z dyrektorami szkół i przedszkoli. W trakcie półtoragodzinnej rozmowy poruszono następujące tematy:

 • dramatycznie wzrastających kosztów utrzymania szkół i przedszkoli (subwencja oświatowa starcza jedynie na 50% wydatków na oświatę);
 • rozbieżna interpretacja Prawa oświatowego w poszczególnych województwach. Wojewódzcy kuratorzy oświaty interpretują przepisy na swój sposób, a ustawa obowiązuje w całym kraju;
 • kuratoria oświaty stały się swoistą policją oświatową, szukającą byle pretekstu do zgłaszania zastrzeżeń do funkcjonowania szkół i pracy dyrektorów;
 • spadek autorytetu nauczyciela

Spotkanie z OSP

Godzinna rozmowa z druhami OSP koncentrowała się wokół problemów, które zgłaszali parlamentarzystom.

 • utrudniony dostęp do środków finansowych (dotacji) miejskiej OSP w porównaniu do jednostek OSP funkcjonujących na terenach wiejskich;
 • szokująco wysokie rachunki za ogrzewanie jednostki. OSP Turek musi wydawac na ten cel 23 tys. zł miesięcznie;
 • brak dopływu młodych do OSP.

Spotkanie otwarte w klubie Barbórka

Popołudniu o godz. 17.30 rozpoczęło się spotkanie otwarte z mieszkańcami. Tematyka poruszana przez obecnych była szeroka.

 • ogrody działkowe – pozostawanie przestarzałych przepisów forujących centralę Polskiego Związku Działkowców;
 • składka zdrowotna – powinna być odliczana od dochodu, a nie jak obecnie, gdzie w zasadzie jest dodatkowo nałożonym podatkiem głównie;
 • megalomania inwestycyjna rządu PiS jak projekt typu CPK;
 • padło również pytanie o zasadność budowy linii kolejowej do Turku;
 • przekręt Orlenu na VAT.

Wśród odpowiedzi udzielanych przez parlamentarzystów warto zauważyć, iż podkreślali konieczność zmiany poboru składki zdrowotnej. I to zostanie zrealizowane dosyć szybko jeśli Koalicja Obywatelska przejmie władzę w październiku tego roku. Według posłów projekt CPK nie zostanie zrealizowany w postaci forsowanej obecnie przez rząd PiS. Profesor Dariusz Rosati zapowiedział skrupulatny audyt finansów państwa, ze szczególnym uwzględnieniem finansowania wielkich projektów typu CPK.

Jeśli chodzi o kolej Konin – Turek prof. Rosati zauważył, że Turek jest jednym z nielicznych ośrodków powiatowych w skali kraju bez dostępu do infrastruktury kolejowej. Takie ośrodki zasługują na kolej. Oczywiście wszystko może się rozbić o koszty, jak każdej większej inwestycji. Na dzisiaj to tak naprawdę nie jest znana rzeczywista wielkość zadłużenia państwa przez rządy PiS.